Boekbespreking

Hoe je dromen waarmaakt

Leestijd: 8 minuten

Barack Obama antwoordde dat dit deels te maken had met het vasthouden aan het toekomstperspectief, de lange termijn dus en niet de korte termijn. Tegelijkertijd, zo zei hij, is het belangrijk om naast het lange termijn perspectief ook de urgentie te voelen van nu. Gevoelens van verdriet of boosheid mogen juist gevoeld worden. Ze lijken dan ook voor Obama de stimulans om in beweging te komen of te blijven. Obama was hiertoe geïnspireerd door Martin Luther King die zijn ‘I have a dream’ ook verbond aan een ‘sense of urgency’.

Even if I knew that tomorrow the world would go to pieces, I would still plant my apple tree.
– Martin Luther King

Durf te dromen

Nu komen dromen in allerlei soorten en maten voor. De mooiste dromen zijn de dromen als een visioen voor de wereld, waarin de wereld een betere plek is, waarin het goed toeven is. Voor jou en ook voor anderen. Het dromen van idealen, die soms ook een utopie lijken te zijn. Te mooi om waar te zijn? Of juist zo mooi om daarvoor in beweging te komen en ze waar te maken, zo goed als binnen jouw vermogen ligt.

Het waarmaken van dromen heeft twee dimensies:
• de kunst van het dromen;
• de kunst van het waarmaken.

Hoe doe je dit? Wat is daarvoor nodig? Dit komt tot uitdrukking in het volgende plaatje.

Het dromen vraagt om het ontwikkelen van een visioen en om bewustwording van wat je met hart en ziel toegedaan bent: je missie. Het waarmaken vraagt om ambities en de bereidheid een actieve rol te spelen. Je passie vertelt waar je hart naar uitgaat, wat voor jou belangrijk is: je waarden.


Je ziel voedt je dromen en je ego voedt het waarmaken. Hoe mooi is het als je je ego in dienst kunt stellen van je visioen en je missie. En ook omgekeerd: hoe mooi is het als je vanuit je ziel je ambities voedt en je rol invult.

Nothing great in this world has ever been accomplished without passion.
– Georg Wilhem Friedrich Hegel

Passie

Je passie is nauw verbonden met wat voor jou betekenisvol is. Je gevoelens zijn een indicatie wanneer wel of wanneer niet aan waarden wordt voldaan. Ze vormen zo een ingang tot bewustwording. Als je blij, gelukkig of vrolijk bent vraag je dan af
aan welke waarde is voldaan.

Als je bang, bedroefd of boos bent vraag je dan af aan welke waarde niet is voldaan, welke je mist of zelfs geweld wordt aangedaan. Focus op die waarden. Het bewust worden van je eigen (kern)waarden werkt als een filter dat je energie richting geeft.

Visioen en ambitie

Visioen en ambitie hebben beiden betrekking op het ideale toekomstperspectief, de lange termijn en is ook gericht op het grotere geheel. Het verbindt daarmee de toekomst met het heden. Dit zorgt voor richting en inspireert tot motivatie en creativiteit.

Ziel/Ego

Dit is een beeld van een ideale wereld in een toekomst die verder kan/zal reiken dan jouw leven.

Ambitie is een sterke wens om iets te bereiken. Dit vraagt om vasthoudendheid en hard werken.

In dienst van elkaar:
Je visioen voedt je ambitie en geeft dit zin in groter verband.
Je drijfveer om te groeien en tot vakmensschap te komen, voeden je ambitie en het verlangen je dromen te leven.

Missie en rol

Missie en rol hebben betrekking op jou als individu, op wie je bent en welke rol je vervult.
Missie en rol verbinden het heden met de toekomst. Dit zorgt voor actie, die past bij de eigenheid van het individu.

Ziel/Ego

Missie gaat over jouw unieke bijdrage.

Een belangrijke opdracht die je voelt als een roeping om het hogere doel ten behoeve van het grotere geheel te realiseren.
(latijnse woord ‘missio’ betekent: gezonden worden.)

De rol die je in een bepaalde situatie vervult vanuit bepaalde kwaliteiten en gedragingen.
Je kerncompetenties verrijken je rol.

In dienst van elkaar:
Het besef dat je een uniek wezen bent en dat je het best tot je recht komt in een rol die bij je past. Een rol die makkelijker vervuld wordt dankzij je ‘vanzelf’sprekende kwaliteiten en eigenschappen.

Over visioen

Bewust maak ik gebruik van het woord visioen dat staat voor droombeeld. In dit verband wordt ook wel het woord visie gebruikt. Visie heeft echter meer de betekenis van opvatting, het gaat dan over overtuigingen.

Over ambitie

Ambitie vraagt om zelfbewustzijn. Ego heeft vaak een negatieve betekenis. Echter, oorspronkelijk betekent ego ‘ik’: het zelf dat voelt, denkt en doet. Zonder dat ego kun je geen dromen waarmaken. Je zet daarvoor het ‘ik’ dat voelt, denkt en doet in.
Het waarmaken van dromen vraagt om een solide, gezonde en sterke gewaarwording van het zelf.

Niet een opgeblazen ego, waarbij iemand een overdreven
gevoel van zelf-importantie heeft. Dit is het gevaar van egotisme, waarbij iemand streeft naar het vergroten van een positieve kijk op zichzelf en de eigen belangrijkheid voorop staat. Hier loop je het risico dat het ego in dienst staat van het eigen ego. In de politiek en vooral dictatoriale staten zijn daar genoeg voorbeelden van. En in veel van die voorbeelden zijn het ook mannen. En zeker ook niet een onderschat ego, waarbij je je klein maakt, te bescheiden bent, jezelf negatief beoordeelt.

Vrouwen hebben eerder de neiging (gehad) tot het tegenovergestelde van egotisme: het onderschatten van het eigen kunnen. Overtuigingen kunnen in de weg staan om je doelen te bereiken en dus ook om je droom of je ambities waar te maken. Het zijn dan belemmerende overtuigingen.

Op die manier kun je je zelf belemmeren in het inzetten of ontwikkelen van je gewenste vermogens om je ambities te realiseren. Dit vraagt om een investering in jezelf. Bewustwording van zo’n belemmerende overtuiging én wat je liever zou willen geloven, is daarbij een mooie eerste stap in je verdere ontwikkeling.

Vanuit een gezond ego weet je wat je kunt, vertrouw je op jezelf, wat eigen is aan jou. Je weet ook waar je in kunt groeien en je gunt jezelf dat pad. Het ego dat ambitieus genoeg is om een visioen na te streven en te realiseren.

All birds, even those of the same species, are not alike and it is the same with animals and with human beings. The reason Wakantanka does not make two birds, or animals, or human beings exactly alike is because each is placed here by Wakantanka to be an independent individuality and to rely upon itself.
– Shooter (eind 19e eeuw) Teton Sioux

Over missie

Authenticiteit komt vanuit de wetenschap dat ieder mens uniek is en zichzelf dat ook gunt.
Het vraagt om verbinding met het basale besef van wie je bent.

Te onderscheiden hier is Egotisme: een overdreven gevoel van zelf-importantie. Vergeleken met: Egoïsme waarbij iemand zich vooral met zichzelf bezig houdt, maar zich niet noodzakelijkerwijs superieur voelt. Het transformeren van een belemmerende overtuiging naar een krachtgevende overtuiging geef ik in een ander artikel aandacht. ‘Sense of urgency’ komt dan vanuit je ‘geroepen’ voelen, verbonden met je innerlijke drijfveren, hetgeen iets heel anders is dan ‘moeten’.

Do the best you can until you know better, then when you know better, do better.
– Maya Angelou

Over rol

Natuurlijk is het mooi als je in je professie de rol hebt die volledig in lijn is met je missie, je visioen en ambities. Ook als dat niet het geval is, zullen er waarschijnlijk genoeg mogelijkheden zijn om je missie in kleine dingen te realiseren.
Het gaat hierbij niet om perfectie, maar om ontwikkeling waarbij je successen viert en mild bent naar jezelf waar verbeteringen mogelijk zijn.

Hoe leg je de basis voor dit alles?

Het ontwikkelen van bewustzijn, met de wijsheid die je diep van binnen voelt, versterkt je intuïtie en helpt je je eigen zingeving gewaar te worden en te ontwikkelen.
Dit vraagt om een bezinning op het eigen visioen en de eigen missie in combinatie met de ambitie en rol.

Durf je te dromen van je idealen? En ben je bereid je daarvoor in te zetten? Gun jezelf de woorden die in je opkomen en neem ze vooral serieus. Volg het advies van Einstein: Maak je hoofd dienaar van je intuïtieve geest.

Creëer het lonkend perspectief; je visioen.

Intern proces

“Schep ruimte in jezelf door te centreren en je bewustzijn in het hier en nu te brengen.
Richt je hoofd omhoog en kijk naar de horizon. Visualiseer een ideale toekomst, jouw visioen voor de wereld, waar jij en anderen deel van uit willen maken. Waar je passie voor voelt, dat ook een hoger doel dient dan jou zelf, waarvan je voelt: hier wil ik voor leven. Stap in die wereld alsof het werkelijkheid is, zodat je deze wereld gewaar wordt en besetf wat je ziet, hoort, voelt, wat je gelooft en belangrijk vindt en hoe je handelt.

Geef zeggenschap aan je hoofd, hart en buik om te achterhalen wat je woorden zijn. Door fysiek contact te maken met je hand op je voorhoofd, gaat vanzelf je aandacht daar naar toe. Vraag: Wat is in deze belangrijk? Wacht rustig het antwoord af. Doe nu hetzelfde voor je hart. Leg je hand op je hart, geef je hart aandacht, voel het kloppen onder je hand en ga na waar je hart voor klopt, voor warm loopt. Leg nu je hand op je buik, neem de tijd om door je buik adem te halen, zodat daar je aandacht is en vraag jezelf: Wat is je verlangen? Wat is belangrijk? Misschien dat je buik niet antwoordt met woorden maar met een gevoel en dat is ook prima. Het gevoel laat zich vaak makkelijk vertalen naar een waarde-woord. Ontvang de antwoorden die in je opkomen en neem ze serieus.”

Het ontwikkelen van bewustzijn is gediend met vragen

Om te weten wat jouw visioen en missie is, welke ambitie je hebt en wat voor rol je wilt vervullen, is het dus belangrijk je oor te luisteren te leggen in jezelf.
Belangrijk daarbij is dat onderstaande vragen niet alleen circuleren in je hoofd, maar dat je ze als een zaadje in jezelf plant en ruimte geeft om te ontkiemen.

Visioen
Waar ben je van bezield? Wat is jouw visioen voor de wereld?
Hoe ziet voor jou de ideale wereld eruit?
Wat wil je in de wereld creëren dat groter is dan jij?

Ambitie
Wat is je ambitie?
Wat voor soort leven wil je creëren voor jezelf?

Passie
Wat is van wezenlijk belang voor je? Welke waarden staan centraal?

Missie
Wat is jouw missie? Waar voel jij je toe geroepen?
Wat wil jij op jouw unieke manier bijdragen in het realiseren van je visioen?
Wat zijn jouw speciale gaven die jou helpen je visioen te realiseren?
Rol
Wat voor type persoon dien je te zijn om het leven te creëren dat je wilt?
Wat zijn je kernkwaliteiten die nodig zijn om deze persoon te zijn?

Streef er naar om te voorkomen dat je rationele denken gaat invullen voor je hart of je buik of erger nog, dat je denken gaat diskwalificeren wat in je leeft. Met een vertaalslag naar feitelijk gedrag zet je de eerste stappen naar het waarmaken van je droom, je visioen. Ga dus na wat je meer en minder gaat doen en wat je wilt ontwikkelen aan nieuw gedrag.

Meer doen, minder doen, nieuw gedrag

In het reflecteren naar aanleiding van deze vragen kunnen ook metaforische antwoorden komen b.v. Mijn missie is een vuurtoren te zijn, mijn licht helpt anderen, varend op eigen kompas, hun koers te vinden.

“Awareness is like the sun. When it shines on things, they are transformed.”
– Thich Nhat Hanh

Gebruik je bezieling voor een betere wereld en je geroepen voelen als brandstof voor je ambities. Ego in dienst van je ziel is op een visionaire manier leidinggeven aan je leven.

Bron: Robert Dilts, Succesfactormodelling

3 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Meer van dit

MEEST BEKEKEN

Het beste van FEEM wekelijks in je mail?